ŠIROKÝ SORTIMENT SYPKÝCH MATERIÁLOV
Naša firma sa zaoberá ťažbou štrkopieskov a ukladaním výkopových zemín do vyťažených priestorov v lokalite Podunajské Biskupice – Ketelec už od roku 1997. Okrem triedených aj netriedených štrkopieskov dodáváme našim odberatelom aj drvené kamenivo, drvené betóny, piesky, záhradnú zeminu obohatenú o kompost a rôzne ďaľšie sypké materiály podla individuálnych požiadavek klientov. Našimi zákazníkmi sú okrem súkromých osôb aj všetky významné stavebné firmy, pôsobiace v Bratislave a okolí.
KOMPLEXNÉ LOGISTICKÉ RIEŠENIA
V poslednej dobe stále viac firiem ponecháva starosti s organizovaním dopravy na nás a preto v takýchto prípadoch realizujeme komplexné logistické riešenia, kedy potrebné materiály dodáváme priamo na stavbu. Vďaka spolupráci s najvýznamnejšími slovenskými dopravnými firmami garantujeme výhodné podmienky, flexibilitu a najma dostatočnú prepravnú kapacitu aj na realizáciu najnáročnejších projektov, kde sú mimoriadne nároky na denné objemy dopravených materiálov.
UKLADANIE VÝKOPOVÝCH MATERIÁLOV
Predmetom našej činnosti sú aj realizácie výkopov velkých stavieb na území Bratislavy a uloženie vyťažených materiálov v rámci našej štrkovně, prípadne v iných lokalitách. Velkou výhodou je dobrá dopravná dostupnosť lokality a žiadne obmezenia z hladiska množstva materiálov a doby ich ukladania. Sme teda schopný ukladať neobmezené množstvo materiálov 24 hodín denne, 7dní v týždni bez ohladu na ročné obdobie a klimatické podmienky. S námi zmluvené termíny jednoducho dodržíte.