O firme


Základnou filozofiou našej firmy je maximálna spokojnosť našich zákazníkov, čo platí v prípade súkromých osob aj v prípadě firemných klientov. Veľmi dobre si uvedomujeme veľkú zodpovednosť, ktorú na seba berieme ako subdodávatel stavebných spoločností už na počiatku realizácie každého stavebného projektu, teda vo fáze zemných prác a zakladania stavby.

Flexibilita a ústretovosť voči potrebám našich odberatelov sú predpokladom dodržania časového harmonogramu stavebných prác a požiadaviek investora. Okrem trvalého uskladnenia výkopových materiálov je tak možné u nás čast materiálu deponovat aj dočasne a neskor ho potom expedovať späť na stavbu ako zpätný zásyp. Vždy hladáme tie najefektívnejšie riešenia ktoré minimalizujú dopravné vzdialenosti a teda aj náklady na výstavbu.

Medzi najvýznamnejšie stavebné projekty, na ktorých sme sa podielali ako významný subdodavatel patria napr. Eurovea, Slovakiaring, dialničná križovatka Stupava a mnohé iné.

Za spoľahlivého partnera nás považujú velké spoločnosti ako Doprastav, Metrostav, ZIPP, Alpine, Holcim a dalšie. Bude pre nás cťou, ak sa k nim pridá aj Vaša firma. Našim cielom je dlhodobá spolupráca založená na vzájomnej dôvere a obojstrannej spokojnosti.